ODDArT'19 Konsert: ROAR ENGELBERG - panfløyte TORGEIR KINNE SOLVIK - piano

Arrangementsinformasjon

Dette vert ein flott konsert med kjende melodiar av Grieg, Kreisler, Rachmaninov og Mozart og Constantin Arvinte.


Roar Engleberg var den fyrste profesjonelle utøvar i Skandinavia som utvikla panfløyta til å verte eit fullverdig soloinstrument. Han er kjent for eit breitt publikum gjennom ei rekkje radio- og TV- opptreden og han har gitt ut 17 soloalbum.

 

Torgeir Kinne Solsvik er harding. Han er ein allsidig musikar og rolla som pianist er jamt fordelt mellom solist, kammermusikar og akkompagnatør. I tillegg har dirigering og korarbeid fått ein stadig større plass i den musikalske kvardagen hans, samt orgelspelinga til alle livets fasar.  

oddaoddaodda
litthusodda
oddart

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar refunderast ikkje.