Eit forfattarliv: Møt Kjartan Fløgstad

Arrangementsinformasjon
OBS: VI ØNSKER AT DET BLIR KJØPT EIN OG EIN BILLETT DÅ VI ER PÅLAGT Å HA NAMNELISTER PÅ SAMTLEGE I LOKALET. VISS EIN PERSON KJØPER BILLETTAR TIL FLEIRE MÅ VEDKOMMANDE SENDE SMS TIL 99 58 68 95 MED NAMN PÅ ALLE SOM SKAL HA BILLETTAR.

Kjartan Fløgstad debuterte i 1968, og har i tiåra sidan vore rekna som ein av dei mest sentrale og særeigne forfattarane i Norge. I 2019 kom han med ny roman, Due og drone.

Med Fløgstad har det norske industrisamfunnet og dei aukande internasjonale koplingane i etterkrigstida blitt ein del av litteraturhistoria. Men sjølv om bøkene ofte skildrar ei bestemt norsk erfaring, finst det klare trådar mellom forfattarskapen og litteratur frå andre delar av verda, som Latin-Amerika. Fløgstad har også vore ein tydeleg og ofte kompromisslaus stemme i norsk kulturdebatt, seinast då han trakk seg frå Den norske Forfatterforening i protest etter konflikten om æresretten.

Vi møter Fløgstad til samtale om dei store linjene i forfattarskapen og hans offentlege virke, om bøker og tekstar som har vore særskilt viktige, og om ein moderne norsk nasjon i stor omvelting etter andre verdskrig.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar refunderast ikkje